Науковий комітет

Секція «Розвиток інтелектуальних технологій при управлінні транспортними системами»

Прохорченко А.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Самсонкін В.М. д.т.н., професор, ДУІТ, м. Київ;

Коскіна Ю.О.

д.т.н., професор, ОНМУ, м. Одеса;

Нагорний Є.В.

д.т.н., професор ХНАДУ, м. Харків;

Мацюк В.І. 

д.т.н., професор, НУБІП, м. Київ;

Mezitis M.

Dr.sc.ing. Transport Academy, Head of Scientific Institute, Latvia;

Thierry Horsin

Professor (Professor in Mathematics / Director of the Mathematics and Statistics Department),

Сonservatoire national des arts et métiers, France;

Кузьменко А.І. 

к.т.н., доцент, УМСФ, м. Дніпро.

Секція «Транспортні системи та логістика»

Ломотько Д.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Perzyński Т.

Dr hab. inż., Prof. UTH Rad (PhD. Eng., Associate Professor), Dean the Faculty of Transport,

Electrical Engineering and Computer Science, Kazimierz Pulaski University of Technology

and Humanities in Radom, Poland;

Wojciechowski  J.

Dr hab. inż., prof. UTH Rad (PhD. Eng., Associate Professor), Kazimierz Pulaski University of Technology

and Humanities in Radom, Poland;

Горбачов П.Ф. д.т.н., професор, ХНАДУ, м. Харків;
Козаченко Д.М. д.т.н., професор, УДУНТ, м. Дніпро;
Aloshynskyi Ye. D. Sc. (Tech.), Prof Рolitechnika Krakowska im. Тadeusza Kosciuszki, Poland;
Лаврухін О.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;

Ковальов А.О.

к.т.н., доцент, УкрДУЗТ, м. Харків.

 

Секція «Інтелектуальне проектування та сервіс на транспорті»

Огар О.М. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Бабаєв М.М.  д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків;
Мороз М.М. д.т.н., професор КНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук;
Устенко О.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Пузир В.Г.  д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Крот В.С. член правління АТ "Укрзалізниця", м. Київ;
Сапронова С.Ю.  д.т.н., професор ДУІТ, м. Київ;
Bureika G.

Dr., Professor of Department of Mobile Machinery and Railway Transport,

Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH), Lithuania;

Куценко М.Ю. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;
Мироненко В.К. д.т.н., професор ДУІТ, м. Київ;
Tomaszewski F.

Prof., Dr. hab.inz, Dean of the Faculty of the Machines and Transport,

Poznan University of Technology, Poland;

Дацун Ю.М. д.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків

 

Секція « Функціональні матеріали та технології при виготовленні та відновленні деталей транспортного призначення»

Тимофеєва Л.А. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Клименко С.А. д.т.н., професор, Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ;
Каграманян А.О.  к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, м. Харків;
Zbigniew Krzysiak Dr hab. inż., prof. uczelni, University of Life Sciences in Lublin, Poland;
Rucki М.  Prof. (PhD), Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland;
Роїк Т.А. д.т.н., професор НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ;
Глушкова Д.Б. д.т.н., професор. ХНАДУ, м. Харків;
Власовець В.М. д.т.н., професор, ДБТУ, м. Харків;
Дмитрик В.В. д.т.н., професор. НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків;

Копейкіна М.Ю. 

к.т.н., провідний науковий співробітник, Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ;
Геворкян Е.С. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків