Науковий комітет

Секція «Розвиток інтелектуальних технологій при управлінні транспортними системами»

Панченко С.В. д.т.н., професор, ректор УкрДУЗТ, м. Харків;
Бутько Т.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Самсонкін В.М. д.т.н., професор, ДУІТ, м. Київ;
Кірілова О. В. д.т.н., професор ОНМУ ,м. Одеса;
Шраменко Н.Ю. д.т.н., професор ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків;
Mezitis M.

Prof., Dr., Riga Technical University (Riga, Latvia);

Мкртичьян Д.І. к.т.н., доцент, УкрДУЗТ, м. Харків;
Клец Д.М. д.т.н., професор, ХНАДУ, менеджер проекту «Реформа дорожньої галузі» Команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури України

Секція «Транспортні системи та логістика»

Ломотько Д.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Горбачов П.Ф. д.т.н., професор ХНАДУ, м. Харків;
Козаченко Д.М. д.т.н., професор ДНУЗТ ім. академіка В.Лазаряна, м. Дніпро;
Альошинський Є.С. д.т.н., професор Рolitechnika Krakowska im. Тadeusza Kosciuszki (Krakow, Poland);
Лаврухін О.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків

Секція «Інтелектуальне проектування та сервіс на транспорті»

Огар О. М. д. т. н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Мироненко В. К. д. т. н., професор ДУІТ, м. Київ;
Лобашов О. О. д. т. н., професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків;
Мороз М. М. д.т.н., професор КНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук;
Устенко О.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Пузир В.Г. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Горбунов М.І. д.т.н., професор СНУ ім. Даля, м. Сєверодонецьк;

Сапронова С.Ю.

д.т.н., професор ДУІТ , м. Київ;
Bureika G. Prof., Dr., Department of Mobile Machinery and Railway Transport Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania);
Tomaszewski F. Prof., Dr. hab.inz, Dean of the Faculty of the Machines and Transport Poznan University of Technology (Poznań, Poland)

Секція « Функціональні матеріали та технології при виготовленні та відновленні деталей транспортного призначення»

Тимофеєва Л.А. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Клименко С. А. д.т.н., професор, Інститут надтвердих матералів НАН України, м. Київ;
Роїк Т. А. д.т.н., професор НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ;
Глушкова Д. Б. д.т.н., професор. ХНАДУ, м. Харків;
Власовець В. М. д.т.н., професор ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків;
Дмитрик В. В. д.т.н., професор. НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків;

Аулін В. В.

д.т.н., професор ЦНТУ, м. Кропивницький