Секція «Інтелектуальне проектування та сервіс на транспорті»

Секція «Інтелектуальне проектування та сервіс на транспорті»

Огар О. М. д. т. н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Мироненко В. К. д. т. н., професор ДУІТ, м. Київ;
Лобашов О. О. д. т. н., професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків;
Мороз М. М. д.т.н., професор КНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук;
Устенко О.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Пузир В.Г. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Горбунов М.І. д.т.н., професор СНУ ім. Даля, м. Сєверодонецьк;

Сапронова С.Ю.

д.т.н., професор ДУІТ , м. Київ;
Bureika G. Prof., Dr., Department of Mobile Machinery and Railway Transport Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania);
Tomaszewski F. Prof., Dr. hab.inz, Dean of the Faculty of the Machines and Transport Poznan University of Technology (Poznań, Poland)