Секретаріат конференції

Пархоменко Л.О. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;
Прохорченко Г.О. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;
Прохоров В.М. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;
Федченко І.І. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;
Богомазова Г.Є. к.т.н., ст. викладач УкрДУЗТ, м. Харків