Секретаріат конференції

Богомазова Г.Є. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків
Пархоменко Л.О. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;
Головко Т.В. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;
Прохоров В.М. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;