Секретаріат конференції

Константінов Д.В.  к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків
Пархоменко Л.О. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;
Головко Т.В. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;
Прохоров В.М. к.т.н., доцент УкрДУЗТ, м. Харків;