Секція «Транспортні системи та логістика»

Секція «Транспортні системи та логістика»

Ломотько Д.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Горбачов П.Ф. д.т.н., професор ХНАДУ, м. Харків;
Козаченко Д.М. д.т.н., професор ДНУЗТ ім. академіка В.Лазаряна, м. Дніпро;
Альошинський Є.С. д.т.н., професор Рolitechnika Krakowska im. Тadeusza Kosciuszki (Krakow, Poland);
Лаврухін О.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків