Секція «Розвиток інтелектуальних технологій при управлінні транспортними системами»

Секція «Розвиток інтелектуальних технологій при управлінні транспортними системами»

Панченко С.В. д.т.н., професор, ректор УкрДУЗТ, м. Харків;
Бутько Т.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Самсонкін В.М. д.т.н., професор, ДУІТ, м. Київ;
Кірілова О. В. д.т.н., професор ОНМУ ,м. Одеса;
Шраменко Н.Ю. д.т.н., професор ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків;
Mezitis M.

Prof., Dr., Riga Technical University (Riga, Latvia);

Мкртичьян Д.І. к.т.н., доцент, УкрДУЗТ, м. Харків;
Клец Д.М. д.т.н., професор, ХНАДУ, менеджер проекту «Реформа дорожньої галузі» Команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури України