Секція «Розвиток інтелектуальних технологій при управлінні транспортними системами»

Секція «Розвиток інтелектуальних технологій при управлінні транспортними системами»

Прохорченко А.В. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Самсонкін В.М. д.т.н., професор, ДУІТ, м. Київ;

Кірілова О.В.

д.т.н., професор ОНМУ, м. Одеса;

Нагорний Є.В.

д.т.н., професор ХНАДУ, м. Харків;

Шраменко Н.Ю.

д.т.н., професор ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків;

Mezitis M.

Dr.sc.ing. Transport Academy, Head of Scientific Institute, Latvia;

Thierry Horsin

Professor (Professor in Mathematics / Director of the Mathematics and Statistics Department),

Сonservatoire national des arts et métiers, France;

Клец Д.М.

д.т.н., професор, ХНАДУ, менеджер проекту «Реформа дорожньої галузі» Команди

підтримки реформ Міністерства інфраструктури України