Секція «Функціональні матеріали та технології при виготовленні та відновленні деталей транспортного призначення»

Секція «Функціональні матеріали та технології при виготовленні та відновленні деталей транспортного призначення»

 

Тимофеєва Л.А. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Клименко С.А. д.т.н., професор, Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ;
Каграманян А.О.  к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, м. Харків;
Zbigniew Krzysiak Dr hab. inż., prof. uczelni, University of Life Sciences in Lublin, Poland;
Rucki М.  Prof. (PhD), Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland;
Роїк Т.А. д.т.н., професор НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ;
Глушкова Д.Б. д.т.н., професор. ХНАДУ, м. Харків;
Власовець В.М. д.т.н., професор, ДБТУ, м. Харків;
Дмитрик В.В. д.т.н., професор. НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків;

Копейкіна М.Ю. 

к.т.н., провідний науковий співробітник, Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ;
Геворкян Е.С. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків