Секція «Функціональні матеріали та технології при виготовленні та відновленні деталей транспортного призначення»

Секція « Функціональні матеріали та технології при виготовленні та відновленні деталей транспортного призначення»

Тимофеєва Л.А. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Клименко С. А. д.т.н., професор, Інститут надтвердих матералів НАН України, м. Київ;
Роїк Т. А. д.т.н., професор НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ;
Глушкова Д. Б. д.т.н., професор. ХНАДУ, м. Харків;
Власовець В. М. д.т.н., професор ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків;
Дмитрик В. В. д.т.н., професор. НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків;

Аулін В. В.

д.т.н., професор ЦНТУ, м. Кропивницький