Секція «Функціональні матеріали та технології при виготовленні та відновленні деталей транспортного призначення»

Секція «Функціональні матеріали та технології при виготовленні та відновленні деталей транспортного призначення»

 

Тимофеєва Л.А. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Клименко С.А. д.т.н., професор, Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ;
Каграманян А.О.  к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, м. Харків;
Rucki М.  Prof. (PhD), Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland;
Роїк Т.А. д.т.н., професор НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ;
Глушкова Д.Б. д.т.н., професор. ХНАДУ, м. Харків;
Власовець В.М. д.т.н., професор ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків;
Дмитрик В.В. д.т.н., професор. НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків;

Аулін В.В.

д.т.н., професор ЦНТУ, м. Кропивницький;
Геворкян Е.С. д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків